Szkoła Tańca - East Side Dance Academy

Cennik

 

Płatności należy dokonywać do 10. dnia każdego miesiąca, płatności po tym terminie są zwiększane o 10%.

*Karnet miesięczny ważny od 1 do ostatniego dnia miesiąca.