Szkoła Tańca - East Side Dance Academy

TANIEC WSPÓŁCZESNY | STEFANO SILVINO | 30+ LAT | POCZĄTKUJĄCA | MARZEC

198,00

Instruktor: Stefano Silvino |30+lat|  Taniec współczesny |  Początkujący

Wtorek 17:00-18:00

Cena karnetu: 180 zł

Płatności dokonywane po 10. dniu każdego miesiąca są zwiększane o 10%.

*Karnet miesięczny ważny od 1 do ostatniego dnia miesiąca.

Na stanie